Från under en sten

”Vi är utslungade i tillvaron som i en exil utan återvändo. Ur evighetens synvinkel är vi lidelser som aldrig kan tillfredsställas, rop som aldrig når fram.

“Den som inte lever för att tjäna en odödlig Skapare måste själv bli en skapare. Den absurda människan (hjälten) förvandlar sina dagar till konstverk, till en trotsig hyllning av den strid som – det vet hon redan från början – ändå måste sluta med hennes död.”

Albert Camus